Brzo do krovopokrivača

Trebate krovopokrivača?


Arhiva upita 4. mjesec 2016. godina

3.4.

Obnova krova - Trebam ponudu za renovaciju krova - Karlovac

5.4.

Izgradnja dvorišne zgrade i nadstrešnice - Trebam ponudu za cijenu izgradnje i materijala za dvorišne prostoriju te izgradnju nadstrešnice u produžetku. - Sisak

Promjena krovišta i izrada fasade - Tražim 2 ponude: za promjenu krovišta, tlocrtna površina je cca 10 m x 10 m i za postavljanje izolacije i fasade. - Zagreb

6.4.

Izgradnja autokampa - Trebam ponudu za izgradnju autokampa. U prilogu je kratki opis kampa kao i specifikacija radova i materijala. - Privlaka

7.4.

Promjena krova - Trebam majstora za promjenu krova na šupi (sada salonit), ubuduće bi limeni pokrov. Površina je oko 23 m2. - Zagreb

8.4.

Zamjena šindre - Tražim izmjenu šindre sa Vašim materijalom ili već prema dogovoru za što povoljniju opciju. Krov je lako dostupan, blago nakošen samo na jednu stranu. - Zagreb

10.4.

Zamjena starog krova - Trebam ponudu za zamijenu starog krova od salonit ploča sa novim od pocinčanih limova, sa materijalom i bez materijala. - Brestova draga

Gradnja kuće - Gradnja kuće P+1+Pk, u naravi spojena dvojna kuća s jednostrešnim kosim krovom. Ispod u jednom dijelu su dvije spojene cisterne za vodu. - Grad Krk

11.4.

Izrada terase i postava snjegobrana - Tražim majstora za izradu terase 2.80 m x 8.00 m, te me zanima postava snjegobrana na krovu obiteljske kuće cca 100 m2. - Varaždin

12.4.

Adaptacija krova - Trebam ponudu za adaptaciju krova. Površina krova cca 90 m2. - Delnice

Gradnja objekta s 10 stanova - Trebam ponudu s troškovnikom izgradnje po etapama i dinamikom izgradnje za grubu rohbau izgradnju. - Zagreb

Gradnja istarske kuće - Trebam ponudu za gradnju kuće, obloženu kamenom od 120 m2 stambenog prostora i s bazenom cca 30 m2. - Kurjavići

Izgradnja obiteljske kuće - Tražim ponudu za izgradnju obiteljske kuće, površine cca 200 m2 ili 100 m2 u etaži. Građevinska dokumentacija u postupku. - Zagreb

13.4.

Adaptacija kuće - Trebam ponudu za adaptaciju kuće. Izrada AB ploče, krov, zidanje, fasada, žbukanje i ostalo. - Pula

Dogradnja kuće - Trebam ponudu za dogradnju kuće, cca 45 m2. Ponuda za temelje, zidanje, krovište i fasadu. - Brdovec

18.4.

Gradnja kuće - Trebam ponudu za gradnju kuće - ključ u ruke. - Oroslavje

Nadogradnja stambene kuće - Nadogradnja stambene kuće, izgradnja visokog potkrovlja. - Privlaka

20.4.

Gradnja obiteljske kuće - Trebam ponudu za izgradnju obiteljske kuće, prema priloženim dokumentima. Opseg izgradnje bi bio bez unutarnjeg uređenja. - Karlovac

24.4.

Rušenje dijela objekta, nadogradnja i proširenje - Trebao bih rušenje dijela postojećeg objekta koji puca te njegovu ponovnu nadogradnju i proširenje. Taj objekt se nalazi ispod deke na kojoj su tavanske prostorije i krov. - Kutina

Izgradnja vikend kuće - Trebam ponudu za izgradnju vikend kuće - gbp - 72,75 m2 / 222,56 m3. - Manja Vas

Izrada i montaža drvene sjenice - Trebam ponudu za izradu i montažu drvene sjenice dimenzija 300 x 300 cm, na 4 vode, sa PVC olucima, pokrov šindra, grede i ruke ravni, bez ukrašavanja. - Zagreb

25.4.

Izrada drvene nadstrešnice - Trebam ponudu za izradu drvene nadstrešnice na već postojećoj betonskoj podlozi. Dimenzije su 300 x 400 cm. - Savski Marof

26.4.

Gradnja višestambene zgrade - Gradnja višestambene zgrade, bruto površine 524,23 m2. - Čakovec

27.4.

Rekonstrukcija građevine - Rekonstrukcija jednostavne građevine 4 x 5 m. Kosi krov visine s jedne strane 3 m a s druge 2,40 m. - Trpanj

Izrada novog krova - Krov - komplet novo - izrada vjenca, radi se o starijoj zidanoj kući, mont gredice ploča, nove grede - stolica, daska. - Brod Moravice, Podgorani

28.4.

Rekonstrukcija krova - Trebam ponudu za rekonstrukciju krova - krov je betonski, treba skinuti stari crijep i letve i postaviti novu izolaciju, nove letve i novi crijep. - Malinska

Gradnja i nadogradnja stambenog objekta - Trebam ponudu za gradnju (rekonstrukciju - dogradnju i nadogradnju) stambenog objekta. - Lopar

29.4.

Obnova starog betonskog krova - Trebam ponudu za obovu betonskog krova na kojemu su postavljen crijep mediteran i to samo na letve koje su postavljene na beton. - Malinska

30.4.

Izgradnja zidanoga objekta - Izgradnja na gotovim temeljima 50 m2 zidanoga objekta i krova 120 m2. Postavljanje stolarije, instalacija za struju i vodu, fasade. - Korenica

𝗸𝗿𝗼𝘃.𝗵𝗿