Brzo do krovopokrivača

Trebate krovopokrivača?


Arhiva upita 1. mjesec 2013. godina

4.1.

Zamjena krovišta i nadogranja kuće - Zamjena krovišta i nadogradnja (možda 4 reda cigle) na obiteljskoj kući cca cca 120 m2. - Zagreb

7.1.

Rušenje krovišta i dizanje etaže - Trebam ponudu sa materijalom za rušenje krovišta (potkrovlje) do deke (unutarnji prezidi drveni) te izgradnju etaže. - Novi Zagreb

11.1.

Izmjena krovišta vikendice - Izmjena krovišta vikendice, ukupna površina krovišta je cca 80 m2. Radovi uključuju zamjenu crijepa, dotrajalih letvi i rogova. - Plešivica

Prekrivanje krovišta sendvič panelom - Tražim izvođača koji će mi prekriti krovište od 170m2 sa krovnim sendvič panelom debljine 3,5cm - 4cm; te dužine 6 m. - Donji Draganec

13.1.

Prekrivanje krovišta - Trenutno je pokriveno pločama, znači demontaža ploča, zatim daskanje,ljepenka, letvanje i postavljanje crijepa. - Novaki

14.1.

Rušenje krova, dogradnja potkrovlja i fasada - Trebam adaptaciju jedne etaže obiteljske kuće (100m2) i rušenje krova, dogradnju potkrovlja još 100m2 i fasadu za cijelu kuću. - Okrug Gornji

17.1.

Postavljanje dodatnih snjegobrana na limeni krov - Na postojeći limeni krov nagiba cca 60 stupnjeva (u obliku crijepa) treba postaviti dodatne snjegobrane. - Zagreb

22.1.

Adaptacija potkrovlja - Adaptacija potkrovlja, 10x9 sa nadozidom do 120, sada je 90. Nova konstrukcija sa pokrovom i izolacijom. - Zagreb

23.1.

Podizanje krovišta - Potrebno je skinuti stari crijep i letve, dozidati 4 reda cigle te staviti novi krov. - Velika Mlaka

24.1.

Nadogradnja obiteljske kuće - Trebam ponudu za nadogradnju obiteljske kuće, kuća je 13 metara puta 9.5 metara. - Sinj

27.1.

Izrada sjenice - Zanima me koliko bi koštala sjenica na dvije vode i na četiri vode sa limenim pokrovom i olucima. - Zagreb

Izrada drvene sjenice na 4 vode - Trebam ponudu za drvenu sjenicu na 4 vode s materijalom i bez materijala, pokrov lamperija i lim. - Zagreb

28.1.

Sanacija ravnog krova - Sanacija ravnog krova prema specificiranim radovima. - Zagreb

29.1.

Zamjena postojećih salonit ploča - Zamjena postojećih salonit ploča sa crijepovim. Zamjena potrebnih drvenih greda, oluka na katnici dimenzija 10 x 10 metara. - Pula

30.1.

Demontaža i izrada nove deke i krovišta - Demontaža i izrada nove deke i krovišta. Objekat: kuća prizemnica, starije gradnje - kamena, površine 70 m2. - Labin

𝗸𝗿𝗼𝘃.𝗵𝗿